Velkommen til å delta i Mammografiprogrammet!

Bussen vil stå ved rådhuset på Jaren i perioden uke 4 til uke 10.

  • Dette tilbudet er en del av det offentlige mammografiprogrammet som administreres av Kreftregisteret.
  • Regelmessig mammografi er i dag den beste metoden for å oppdage brystkreft i et tidlig stadium. Når brystkreft oppdages tidlig er leveutsiktene svært gode.
  • Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner i Norge, med mer enn 3300 nye tilfeller hvert år. En av 10 kvinner får påvist brystkreft i løpet av livet. Mammografiprogrammet bidrar til å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinner som inviteres.

Vi følger gjeldene smittevernregler

Venterommet holdes stengt. Alle må vente utenfor bussen.