Vårt smittesporingsteam jobbet tirsdag med å kartlegge nærkontakter og karantene-sette disse. Teamet har også jobbet med å se på hvor smitten kommer fra. Sporingsarbeidet viser at mannen er smittet etter å ha vært på jobb i Lunner kommune. Han var tirsdag i god form.

Til sammen er sju personer satt i karantene, fordi de er nærkontakter til den smittede. Fem av disse er bosatt i Gran kommune.