Marka og Skjervum helse- og omsorgssentre har med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets smittevernråd laget egne retningslinjer for en besøksordning. 

Det er viktig å beskytte de eldre mot smitte av covid-19, og det betyr at det bør være færrest mulig som kommer på besøk.

Besøk må være planlagt og avtalt på forhånd

Før du kommer på besøk, må du ringe helse- og omsorgssenteret. Vi gir mulighet for besøk hele uka, tidspunkt avtaler du med den aktuelle avdelingen. Vi tar helst imot besøk innenfor disse tidene:

  • 10.00–12.00
  • 17.00–19.00

Før du kommer på besøk

Før et besøk avtales må du svare på spørsmål om din egen helsetilstand:

  • Er du i nær relasjon med noen som er smittet med covid-19 og dermed definert som nærkontakt?
  • Har du luftveissymptomer?
  • Mistenker du at du er smittet med covid-19?
  • Er du bekreftet smittet med covid-19?
  • Har du vært i utlandet i løpet av de siste 14 dagene?

Svarer du ja på noen av disse spørsmålene? Da skal du ikke komme på besøk.

Når du er på besøk

Alle besøk registreres i en besøksprotokoll når du ankommer helse- og omsorgssenteret. Du blir tatt imot av en besøksvert. 

Besøk foregår enten på besøksrom eller på pasientrom. Dette avklares med den aktuelle avdeling. Det er ulike smittevernsregler når du er med inn på pasientrommet, enn når møtet holdes i et besøksrom. Disse reglene får du informasjon om når du kommer. 

Fra og med 30. oktober 2020 må besøkende ha på seg munnbind når de er på besøk inne på pasientrom.