Marka og Skjervum helse- og omsorgssenter har med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets smittevernråd laget egne retningslinjer for en besøksordning. Nå har de prøvd dette ut i noen avdelinger, og er klare til å starte opp fra mandag 25. mai.

Besøksordningen gjelder kun for nærmeste pårørende

For å begrense antall besøk, vil det bare være de aller nærmeste som får komme på besøk i denne omgang. Det viktigste nå er å beskytte de eldre mot smitte, og det betyr at det bør være færrest mulig som kommer på besøk. Vi er ikke i tvil om at gjensynsgleden blir stor.

Besøk må være planlagt og avtalt på forhånd

Du må ringe helse- og omsorgssenteret på forhånd for å avtale tid for besøk. Besøkstiden vil være fra klokka 10 - 12, og fra klokka 17-19, med mulighet for lokale tilpasninger på hver avdeling. Avtalte besøk vil fortrinnsvis skje på hverdager, når det er best bemanning. Når du ringer vil du måtte svare på noen spørsmål før dere gjør en avtale om besøk.

For å komme på besøk må du være helt frisk

Før et besøk avtales må du svare på spørsmål om din egen helsetilstand. Du blir blant annet spurt om du har luftveissymptomer eller er nærkontakt til noen som er smittet av Covid-19. Er det den aller minste tvil knyttet til svarene dine, må du utsette besøket.

Besøksordningen gjelder fortrinnsvis på langtidsavdelingene

Det er først og fremst pasienter på langtidsavdelingene som nå kan få besøk av sine nærmeste. Under noen omstendigheter kan det også være aktuelt å avtale besøk på andre avdelinger.

Besøk vil foregå utendørs så sant været tillater det

På begge helse- og omsorgssentrene vil det bli merket opp besøksområder utendørs. Det går mot varmere tider, og Folkehelseinstituttet anbefaler at besøk skjer utendørs så sant det er mulig. Selv om dere er utendørs skal avstanden mellom deg og den du besøker være to meter hele tiden. Hvis det ikke er vær til å være ute, vil det også finnes et besøksrom som er lagt til rette for trygt samvær. Det blir ikke kaffeservering under besøk, og det anbefales at hvert besøk er relativt kort. 

Alle besøkende må forholde seg til smittevernregler

Det blir ført besøksprotokoll over alle som besøker helse- og omsorgssentret. Når du kommer på et avtalt besøk, vil du bli møtt av en «besøksvert» som sørger for at besøket foregår i henhold til smittevernreglene. Det skal være trygt å komme på besøk, både for deg og for den du skal besøke.

Vi oppfordrer til videomøter som et alternativ til fysiske besøk

Folkehelseinstituttet anbefaler videomøter som et godt alternativ når det ikke er mulig å besøke sine nærmeste fysisk. Siden mars har vi hatt videomøter på begge sykehjemmene. Helse og omsorg har nå  fått tilsagn om en stor pengegave fra Sparebankstiftelsen Gran til innkjøp av 30 Komp pro - et digitalt verktøy for videosamtaler mellom pårørende og pasienter. Når dette utstyret er på plass og i drift, vil kapasiteten for digitale besøk bli enda bedre.