Martin har overtatt jobben etter Bente Aarkvisla, som har startet i jobben som avdelingsleder på Skjervum helse- og omsorgssenter.

– Jeg er blitt veldig godt tatt imot her i Gran kommune. Inntrykket mitt så langt er at hjemmetjenesten består av mange faglig dyktige medarbeidere, i tillegg til at det er et kjempebra lederteam, forteller Martin.

Fra Tyskland til Hønefoss

Martin er født og oppvokst i Köln i Tyskland. Da han jobbet på et akuttmottak i byen, ble han kjent med ei norsk dame - som han i dag er gift med.

Kona er fra Hadeland, og sammen har ekteparet tre sønner på 8, 11 og 14 år. Familien bor i Hønefoss, og Martin har jobbet flere år i Ringerike kommune før han søkte på jobben i Gran. Han har jobbet som sykepleier, leder for hjemmesykepleien, velferdsteknologi-koordinator og prosjektkoordinator for interkommunalt samarbeid om velferdsteknologi.

Martin er utdannet sykepleier i bunnen, og har videreutdanning i ledelse og velferdsteknologi.

Når han ikke er på jobb, går mye av tiden til å følge opp barna i deres fritidsaktiviteter. I tillegg er Martin glad i å sykle og gå på ski.

Opptatt av velferdsteknologi

Den nye tjenestelederen mener det er viktig at Gran er med i det nasjonale velferdsteknologi-programmet, slik at vi lettere kan finne og teste ut de gode verktøyene som finnes tilgjengelig.

– Velferdsteknologi betyr mye for blant annet pasientsikkerhet og optimalisering av driften. Teknologien hjelper oss med å frigjøre tid til andre oppgaver, mener Martin.

I jobben som tjenesteleder ønsker han å bidra til å utvikle hjemmetjenesten videre. 

– Jeg er opptatt av utvikling - både av tjenesten og medarbeidere, slik at vi kan levere så gode tjenester som mulig innenfor de rammene vi har.