Et glasshjerte som skal vise at vi verdsetter arbeidet deres

Ordfører Randi Eek Thorsen og rådmann Torbjørn Hansen besøkte onsdag denne uken sykehjemmet for å gi alle en symbolsk takk for hvordan de har stått i situasjonen, tatt utfordringene og funnet løsninger.

Ordfører og rådmann hadde med seg et stort, vakkert glasshjerte til å henge på veggen. Hjertet er laget på bestilling, spesielt for Skjervum, av Frøydis Andresen Samuelsson fra Grua.

-  En ting er å sitte på rådhuset og forholde seg til smitteutbruddet, noe annet er å ha skoa på. Og det er det dere som har hatt, sa ordfører Randi Eek Thorsen da hun overrakte glasshjertet til leder på Skjervum, Bodil Bakken.

Både rådmannen og ordføreren vil at de ansatte skal vite at vi ser dem og det arbeidet hver enkelt ansatt gjør.

- Nå skal dere se på hjertet når dere trenger en oppmuntring, og huske at vi verdsetter dere og det dere gjøre for Grans befolkning veldig høyt, sa ordføreren.

Nå har vi vist hva det betyr å være "Vi i Gran"

For rådmannen, som er inne i sin andre uke i jobben, var dette første besøk på Skjervum. Han lovte å komme tilbake når smittesituasjonen tillater det. Også han la vekt på hvor viktig det er at samarbeidet fungerer både innad i sykehjemmet og ikke minst mot andre tjenester i kommunen i en slik situasjon.

 -  Ja, dette hjertet deler vi med alle som hjalp oss. Ansatte fra hjemmetjenesten, fra Marka og fra tilrettelagte tjenester stilte opp. Det var ikke tid til opplæring, det var bare å komme i arbeid. Uten den støtten, kunne vi ikke klart dette. I denne tida har vi vist at vi er «Vi i Gran» sa Bodil Bakken da hun takket for glasshjertet.

Bodil tok imot hjertet sammen med sykepleierne Pernille Jørgensen og Jone Røken Helmen. De var enige om at hjertet skal få sin egen vegg i inngangspartiet slike at alle kan se det. Både ansatte, beboere og pårørende får slik en påminnelse om det som var en vanskelig tid, men også om hvordan de sammen kom gjennom det.