Hopp til hovedinnholdet på siden

Meddommervalg

Meddommerutvalg 2021 - 2024 - alminnelig ettersyn

Valgutvalgets forslag til valg av

  • lagrettemedlemmer/meddommere til Eidsivating lagmannsrett
  • meddommere til Gjøvik tingrett
  • meddommere til Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett
  • forslag til skjønnsmedlemmer

for perioden 2021 - 2024, er digitalt tilgjengelig for alminnelig ettersyn.

Du finner listene via Gran kommunes hjemmeside i perioden 18. mars til 7. april 2020
 

Listene er digitalt tilgjengelige ved henvendelse til Gran rådhus,
Biblioteket i Brandbu og Biblioteket i Gran, når det er åpent der.

Eventuelle merknader til forslagene må være mottatt hos Gran kommune
innen 7. april 2020.

Adresser:

 

Ref. vedtak i møtet i valgutvalget 12.03.2020, sak 3/20, jf. domstolloven § 68.