Hopp til hovedinnholdet på siden

Melding om sykt eller skadd husdyr på utmarksbeite

Her finner du kontaktinformasjon til de ulike beitelagene, og vakttelefoner du kan ringe dersom du skulle komme over syke eller skadde husdyr på beite i sommer. Du kan også ringe om beitedyr har kommet på avveie, for eksempel om sau eller storfe trekker ned til bygda.

Vakttelefon  Gran - sau
90 54 10 91

Felles vakttelefon for beitelagene i Lunner og Jevnaker – sau og storfe
40 60 55 55 - Bjørn Halvorsen 

Beitelag og kontaktinformasjon til ledere:

Gran Saubeitelag
Øystein Stensæter, Granavollen 41, 2750 Gran
oystein@korshagan.no

Lunner og Jevnaker Saubeitelag
Hans Kristian Skau, Myllavegen 136, 2742 Grua
hkskau@gmail.com

Gran Beitelag (for storfe)
Ole Molden, Moldengutua 30, 2750 Gran
992 56 266

Lunner Beitelag (for storfe)
Eirik Foss Almqvist, Hyttabakken 45, 2740 Roa
Eirik.fa91@hotmail.com

Nordmarka Beitelag (for storfe)
Trond Henriksen, Storetjernsveien 179, 3520 Jevnaker
970 89 684, 
trhenri3@online.no