Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Middagslevering til hjemmeboende

Tilbud til hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som har problemer med lage mat selv, eller trenger tilbudet på medisinsk grunnlag.

Hva får du?

Tilbudet består av kjølt middag som bringes hjem til deg én eller flere dager i uken.

Søknadsfrist

 • Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.
 • Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Helse og omsorgstjenester - søknadsskjema

Behandling av søknad

 • Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.
 • Hvis saken ikke blir behandlet innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at saken vil bli behandlet.
 • Kommunen må innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.
  • Det kan være behov for å innhente informasjon fra lege eller andre samarbeidspartnere.
  • Dersom du ikke allerede har samtykket til dette i søknaden, vil vi innhente ditt samtykke.
 • Dersom det er behov for et hjemmebesøk eller møte med deg blir du kontaktet.
 • Når søknaden er ferdig behandlet får du tilsendt et vedtak.

Klage

 • Hvis du er uenig med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på  4 uker fra du mottok det.
 • Forklar hva du er uenig i og hvorfor du mener vedtaket bør endres.
 • Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.
 • Klagen må være skriftlig, og signert av den som klager.
 • Kommunen gjør en ny vurdering av saken. Hvis kommunen gjør om på avgjørelsen får du tilsendt et nytt vedtak
 • Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tildelingsenheten
tildelingsenheten@gran.kommune.no