Mye snø rundt omkring

Det har vært kaldt og det er mye snø nå. Det er kanskje ikke det første vi tenker på, men når snøen skal smelte framover vil det raskt kunne bli overvann som tar egne veier. 

Dette kan du gjøre:

  • Det er viktig å åpne og tømme stikkrenner, kummer og andre vannveier, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
  • Stikkrenner under avkjøringer fra offentlig veg er den enkelte grunneier/huseiers ansvar – sørg for at disse er åpne!
  • Flytt og sikre egne verdier så langt det lar seg gjøre.
  • Har du behov for bistand til å sikre dine verdier må du kontakte ditt forsikringsselskap. Ved fare for liv og helse, kontakt nødetatene.