Hvis det kommer store mengder regn når den siste snøen smelter om våren, kan det raskt bli overvann.

Du må da huske å sikre egen eiendom og private veger mot overvann og flom.

Dette kan du gjøre:

  • Det er viktig at du åpner og tømme stikkrenner, kummer og andre vannveier, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Bruk for eksempel en krafse eller spade for å få vekk snø og is der dette hindrer vannet i å renne der det skal.
  • Sørg for at stikkrenner under avkjøringen fra offentlig veg til eiendommen din er åpne. Dette er den enkelte grunneier/huseiers ansvar.
  • Flytt og sikre egne verdier så langt det lar seg gjøre.
  • Se til at ikke kvister eller løv stenger for vannet i avløp og mindre bekker. 

Har du behov for bistand til å sikre dine verdier, må du kontakte ditt forsikringsselskap. Ved fare for liv og helse, kontakt nødetatene.