Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Politiske møter og saksdokumenter

Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 31
28
Administrasjonsutvalget 21
6
Eldrerådet
Eldrerådet 2015 - 2019 4
18
6
3
26
7
Formannskapet 7
7
21
3
9
6
29
26
10
Formannskapet 31
21
28
Gran ungdomsråd 11
22
14
12
9
27
9
Gruppeledermøtet 7
9
29
Gruppeledermøtet 31
Klagenemnd i eiendomsskattesaker
Klagenemnda 4
7
Kommunestyret 24
14
12
Kommunestyret 2015 - 2019 24
21
3
25
23
13
20
18
24
Kontrollutvalget 18
15
26
7
30
18
Kontrollutvalget 6
Planutvalget 6
20
25
8
5
25
7
28
9
Planutvalget 30
27
16
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 4
18
8
3
26
7
Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 6
Valgnemnda 21
9
Valgnemnda
Valgstyret 7
21
9
23
6
29
9
11
10
Valgstyret