Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 24. sep. 2021 kl. 14:05

Informasjon om korona

Les mer

Politiske møter og saksdokumenter

For å se møtedatoer og saksdokumenter for tidligere år, må du først velge hvilket år og deretter utvalg.

Møter i Administrasjonsutvalget
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
 
Mars
 
Mai
       
Okt.
 
Des.
Møter i Eldrerådet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
 
Mars
April
Mai
Juni
 
Aug.
 
Okt.
 
Møter i Formannskapet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
 
Mars
Mai
 
Aug.
Sep.
Des.
Møter i Gran ungdomsråd
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
     
April
Mai
   
Aug.
 
Okt.
Nov.
Des.
Møter i Gruppeledermøtet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
   
April
Mai
   
Aug.
   
Nov.
 
Møter i Klagenemnd i eiendomsskattesaker
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
                       
Møter i Klagenemnda
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
     
April
               
Møter i Kommunestyret
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
Feb.
Mars
April
Mai
   
Okt.
Nov.
Des.
Møter i Kontrollutvalget
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
Mars
April
Mai
Juni
   
Sep.
Okt.
 
Des.
Møter i Planutvalget
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Feb.
Mars
April
   
Okt.
Nov.
Des.
Møter i Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
 
Mars
April
Mai
Juni
 
Aug.
 
Okt.
 
Møter i Sakkyndig nemnd eiendomsskatt
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
                     
Møter i Valgstyret
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
 
Mars
April
     
Aug.
Okt.
   
Møter i Valgutvalget
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
     
April