Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møtekalender

Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 31
28
Administrasjonsutvalget 21
6
Eldrerådet 4
18
6
3
26
7
Formannskapet 31
21
28
Formannskapet 7
7
21
3
9
6
29
10
Gran ungdomsråd 11
22
14
12
Gruppeledermøtet 7
9
29
Gruppeledermøtet 31
Klagenemnd i eiendomsskattesaker
Klagenemnda 4
7
Kommunestyret 24
14
12
Kommunestyret 24
21
3
25
23
20
18
Kontrollutvalget 18
15
26
7
13
18
Kontrollutvalget 6
Planutvalget 30
27
16
Planutvalget 6
20
25
8
5
25
7
28
9
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 4
18
6
3
26
7
Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 6
Valgnemnda 21
Valgnemnda
Valgstyret 7
21
4
9
6
29
9
11
10
Valgstyret