Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. april 2021 kl. 16:48

Informasjon om koronavirus

Les mer

Politiske møter og saksdokumenter

For å se møtedatoer og saksdokumenter for tidligere år, må du først velge hvilket år og deretter utvalg.

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 2011-2015 6
20
9
27
Arbeidsmiljøutvalget 2011-2015
Eldrerådet 2011-2015 3
17
12
2
8
6
3
24
Formannskapet 2011-2015 9
15
6
20
1
15
5
19
11
9
21
6
20
27
Gran ungdomsråd 2011-2015 30
13
8
5
4
9
30
20
Gruppeledermøtet 2011-2015 6
5
9
6
Klagenemd i eiendomsskattesaker 2011-2015 6
Klagenemnda 2011-2015 12
8
Kommunestyret 2011-2015 23
20
3
27
19
4
25
21
30
20
11
Kontrollutvalget 2011-2015
Planutvalget 2011-2015 5
12
19
14
4
10
8
5
26
Regionrådet 2011-2015 14
11
9
23
20
12
31
12
Råd for funksjonshemmede 2011-2015 3
17
12
2
8
6
3
24
Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 2011-2015 29
21
Valgnemnda 2011-2015 6
Valgstyret 2011-2015 27