Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. april 2021 kl. 16:48

Informasjon om koronavirus

Les mer

Politiske møter og saksdokumenter

For å se møtedatoer og saksdokumenter for tidligere år, må du først velge hvilket år og deretter utvalg.

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget
Administrasjonsutvalget 2011-2015 12
3
24
Arbeidsmiljøutvalget 2011-2015
Eldrerådet 2011-2015 9
20
1
21
Eldrerådet 2015 - 2019 23
Formannskapet 2011-2015 5
11
12
20
23
4
3
24
Formannskapet 2015-2019 22
5
19
24
Gran ungdomsråd 2011-2015 5
16
11
17
Gran ungdomsråd 2015-2016 26
Gruppeledermøtet 5
Gruppeledermøtet 2011-2015 5
23
3
Klagenemd i eiendomsskattesaker 2011-2015
Klagenemnd i eiendomsskattesaker 2015 - 2019
Klagenemnda
Klagenemnda 2011-2015 17
Kommunestyret 2011-2015 22
19
19
26
7
9
18
24
24
15
Kommunestyret 2015 - 2019 15
5
19
10
Kontrollutvalget 27
Kontrollutvalget 2011-2015 13
20
17
28
5
4
9
Planutvalget 2011-2015 4
11
22
3
17
2
23
Planutvalget 2015-2019 4
25
10
Regionrådet 2011-2015 6
13
22
19
4
Råd for funksjonshemmede 2011-2015 9
20
1
21
Råd for funksjonshemmede 2015-2018 23
Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 2011-2015 11
20
Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 2015 - 2019
Valgnemnda
Valgnemnda 2011-2015
Valgstyret
Valgstyret 2011-2015 5
12
23
7
4
18
3
12
14
15
24