Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. april 2021 kl. 16:48

Informasjon om koronavirus

Les mer

Politiske møter og saksdokumenter

For å se møtedatoer og saksdokumenter for tidligere år, må du først velge hvilket år og deretter utvalg.

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 10
29
Eldrerådet 2015 - 2019 25
7
25
30
26
28
Formannskapet 2015-2019 28
1
10
28
2
8
30
21
3
24
1
8
Gran ungdomsråd 2015-2016 3
21
26
22
15
17
Gran ungdomsråd 2017-2018
Gruppeledermøtet 14
28
28
8
3
Klagenemnd i eiendomsskattesaker 2015 - 2019
Klagenemnda 11
26
8
Kommunestyret 2015 - 2019 21
11
1
31
14
12
16
1
22
13
17
15
Kontrollutvalget 8
29
12
16
22
13
27
3
2
14
9
Planutvalget 2015-2019 21
27
9
31
27
1
29
10
1
7
28
2
30
Råd for funksjonshemmede 2015-2018 25
7
25
30
26
28
Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 2015 - 2019 10
Valgnemnda 28
10
31
28
Valgstyret 8
21
3
1