Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. april 2021 kl. 16:48

Informasjon om koronavirus

Les mer

Politiske møter og saksdokumenter

For å se møtedatoer og saksdokumenter for tidligere år, må du først velge hvilket år og deretter utvalg.

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 15
31
6
29
Eldrerådet 2015 - 2019 29
12
26
28
3
24
29
26
Formannskapet 2015-2019 1
15
26
3
31
19
27
6
27
25
1
22
29
Gran ungdomsråd 2017-2018 25
7
27
29
4
26
26
27
17
Gruppeledermøtet 1
15
3
6
1
Klagenemnd i eiendomsskattesaker 2015 - 2019 16
Klagenemnda 9
17
27
Kommunestyret 2015 - 2019 25
15
5
26
24
14
19
30
18
19
18
15
13
Kontrollutvalget 19
16
20
15
7
1
30
30
Planutvalget 2015-2019 10
31
15
14
2
30
25
16
5
26
31
28
Råd for funksjonshemmede 2015-2018 29
12
26
28
3
24
29
26
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 29
26
Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 2015 - 2019 8
Valgnemnda
Valgstyret 1
29