Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. april 2021 kl. 16:48

Informasjon om koronavirus

Les mer

Politiske møter og saksdokumenter

For å se møtedatoer og saksdokumenter for tidligere år, må du først velge hvilket år og deretter utvalg.

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 21
6
31
28
Eldrerådet 11
25
Eldrerådet 2015 - 2019 4
18
6
3
26
7
Formannskapet 31
21
28
12
Formannskapet 2015-2019 7
7
21
3
9
6
29
26
10
Gran ungdomsråd 2019-2020 11
22
14
12
9
11
27
9
Gruppeledermøtet 7
9
29
31
28
Klagenemnd i eiendomsskattesaker
Klagenemnd i eiendomsskattesaker 2015 - 2019
Klagenemnda 4
7
2
Kommunestyret 24
14
12
Kommunestyret 2015 - 2019 24
21
3
25
23
13
20
18
24
Kontrollutvalget 18
15
26
7
30
18
6
Planutvalget 30
27
16
Planutvalget 2015-2019 10
6
20
25
8
5
25
7
28
9
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 4
18
8
3
26
7
11
25
Sakkyndig nemnd eiendomsskatt
Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 2015 - 2019 6
Valgnemnda 21
9
Valgstyret 7
21
4
9
23
6
29
9
11
10
Valgutvalget 28