Hvis avløpsanlegget ditt er låst eller om vegen din er stengt med bom, ber vi deg om å ta kontakt med Fikre Assefa Anara, vann og avløp, på telefon 90 54 63 43 så snart som mulig for å avtale tidspunkt for kontroll. Om avløpsanlegget ditt er tilgjengelig for kontroll er det ikke nødvendig at du er til stede.

Har du spørsmål om kontrollen?

Lurer du på noe om kontrollarbeidet, ta kontakt med Fikre Assefa Anara, vann og avløp,  på telefon 90 54 63 43.