Det er meldt rundt 50 millimeter nedbør de neste dagene. Samtidig må vi forvente at mye av snøen som har kommet vil smelte. Da er det en fare for overvann og flom. 

Det er viktig at du sjekker bekker, avløp og stikkrenner på din egen eiendom, i tillegg til egen avkjørsel. Slik kan du bidra til at vannet følger sitt rette løp og ikke gjør skade.

Dette kan du gjøre:

  • Åpne og tømme stikkrenner, kummer og andre vannveier, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Bruk for eksempel en krafse eller spade for å få vekk det som eventuelt hindrer vannet i å renne der det skal.
  • Sørg for at stikkrenner under avkjøringen fra offentlig veg til eiendommen din er åpne. Dette er den enkelte grunneier/huseiers ansvar.
  • Flytt og sikre egne verdier så langt det lar seg gjøre, hvis det er fare for flom i nærheten.
  • Se til at kvister eller løv ikke stenger for vannet i avløp og mindre bekker.