I starten av oktober signerte Gran kommune leiekontrakt med Stølen Eiendom, som eier lokalene tvers over vegen for Gran stasjon - nærmere bestemt i Storgata 39 i Gran sentrum. Her skal UngHadeland åpne Ungdommens hus. Det skal bli en møteplass for unge i hele kommunen. 

– Dette skal bli en møteplass for ungdom i kommunen, på deres premisser, forteller Inger Reidun Fleischer. Hun er leder for UngHadeland og jobber for at barn og unge i Lunner og Gran kommuner skal ha en aktiv og meningsfull fritid.

Ungdommens hus etableres i Gran sentrum

I disse lokalene i Storgata 39, skal Ungdommens hus etter hvert åpne døreneKred.: Kine Vik-Erstad/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune

– En viktig møteplass for ungdommer

Lokalene til Ungdommens hus er på om lag 700 kvadratmeter. Her skal blant annet Arena Gran flytte inn, fra lokalene de benytter på Lidskjalv i dag. Arena Gran er et tilbud hvor ungdom kan komme å spille biljard, bordtennis, game eller bare være sammen. Det er også ungdomskafé hvor det er mulig å kjøpe noe å spise og drikke.

– De nye lokalene har en veldig fin plassering, i nærheten av butikker, stasjonen og der folk pleier å henge. I tillegg får vi bedre plass enn vi har hatt før, sier Emilie Grymyr og Magnhild Hermansen Simensen. De to går i henholdsvis 9. og 8. klasse på Gran ungdomsskole.

– Det er veldig viktig å ha en slik møteplass for oss som er ungdommer, spesielt for de som ikke er med på organiserte fritidsaktiviteter. Arenaen er en bra møteplass, som er gratis og for alle som vil være med, forklarer de to.

Ungdommens hus etableres i Gran sentrum

Bak, fra venstre: Susann Myrvang Martinsen i UngHadeland, Kenneth Rønningen i UngHadeland og frivillig Fredrik Kjensberg. Foran fra venstre: Magnhild Hermansen Simensen, Veronica Stokkvold i UngHadeland, Emilie Grymyr og Jørn Prestkvern fra SpareBankstiftelsen Gran.Kred.: Kine Vik-Erstad/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune

Samler Arena Gran og BUA på ett sted

I tillegg til Arena Gran, er planen at også BUA skal flytte inn i Ungdommens Hus. BUA er et tilbud hvor innbyggere kan låne sports- og fritidsutstyr helt gratis.

Inger Reidun forteller at de ønsker å tenke bredt om hvordan lokalene kan brukes, og at ungdommene tas med i prosessen.

– I løpet av nær framtid får vi besøk av 40 ungdommer fra Gran ungdomsskole i de nye lokalene. Dette er ungdom som har "Innsats for andre" som valgfag, og de skal få si sin mening om hva de ønsker at Ungdommens hus skal brukes til.

Andre bruksområder som kan være aktuelle, er et etter skolen-tilbud, møteplass for Gran ungdomsråd og tilbud fra andre kommunale tjenester til barn og unge. Inger Reidun forteller at hun også har fått innspill fra lokale lag som har ideer om bruk av huset.

Har fått pengestøtte fra SpareBankstiftelsen Gran

For at det skal være mulig å realisere Ungdommens hus, har kommunens fått en gave på tre millioner kroner fra SpareBankstiftelsen Gran. 

– Vi er glade for å bidra med økonomisk støtte inn i dette viktige prosjektet. Ungdommens hus i Gran får nå betydelig større lokaler og et bredere tilbud til ungdom i kommunen vår. Lokalene ligger sentralt, med kort veg til både skoler og buss- og togtilbud, sier Jørn Prestkvern, daglig leder i stiftelsen.

Han legger til at stiftelsen har et sterkt ønske om å bidra til å etablere en trygg møteplass for ungdom i Gran.

SpareBankstiftelsen ga tidligere i år også en gave til BUA Gran på 500 000 kroner. Denne gaven skal brukes til å kjøpe inn mer sports- og fritidsutstyr til gratis utlån.

Ungdommens hus etableres i Gran sentrum

Jørn Prestkvern fra SpareBankstiftelsen Gran og Inger Reidun Fleischer i UngHadeland.Kred.: Anne Lise Skjaker/Gran handel og håndverk© Gran kommuneFoto: Anne Lise Skjaker / Gran handel og håndverk

Åpningsdato er ikke klar ennå

Det er foreløpig ikke bestemt når Ungdommens hus kan åpne dørene, men det blir åpning på nyåret. Inger Reidun forklarer at de jobber med en framdriftsplan for å få oversikt over hva som må gjøres før lokalene er klare til bruk.

– Vi må blant annet få på plass et handicap-toalett, vi skal få opp noen lettvegger og vi må planlegge og innrede lokalene.