Ekstraordinær båndtvang innføres for å beskytte viltet som lever i naturen. I perioder med mye snø, kan viltet trekke mot befolkede områder for å finne mat. 

Nå er det mye snø i kommunen vår, samtidig som det er et delvis bærende skarelag.

Aktuelt regelverk

Innføring av ekstraordinær båndtvang er i tråd med lov av 4. juli 2003, nummer 74 om hundhold (hundeloven) §6 annet ledd bokstav f.

Er du uenig i vedtaket, kan du klage til Fylkesmannen i Innlandet.

Hvor lenge er det ekstraordinær båndtvang?

Forskriften gjelder inntil kommunen fatter et nytt vedtak, eller seinest fram til 1. april.