Finn informasjon om møter i politiske råd og utvalg i møtekalenderen

I møtekalenderen finner du oversikt over alle politiske råd og utvalg. Møtene er åpne for publikum. Når det gjelder kommunestyre, formannskap og planutvalg, holdes disse møtene i kommunestyresalen. Da kan publikum følge møtet fra galleriet. De andre råd- og utvalgsmøtene har møtene sine i ulike møterom på rådhuset. Detaljer om hvilke saker som skal behandles, og hvor møtet skal være, finner du i møtekalenderen.

møtekalender - oversikt over politiske møter