Fondet skal brukes til tiltak for å fremme fisk, vilt og friluftsliv. Dette inkluderer praktisk tilrettelegging for jakt, fiske og friluftsliv i Gran kommune. Tiltaket må ha et allmennyttig formål.

Ønsker du mer informasjon?

Mer informasjon om fondet og søknadskriterier finner du her.

Du kan også å ta kontakt med landbrukskontoret på telefon 61 33 84 00.