Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 24. sep. 2021 kl. 14:05

Informasjon om korona

Les mer

Nå kan du søke tilskudd til tiltak i beiteområder

Lag og foreninger eller enkeltforetak som driver næringsmessig beitedrift kan søke kommunen om tilskudd til investeringstiltak og /eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder. Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Les mer om ordningen.