Personer i alderen 18–64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 kan nå få ny oppfriskningsdose. For de fleste i denne gruppa vil det være snakk om en fjerde vaksinedose. 

Videre anbefales ungdom i alderen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom å få oppfriskningdose. Det er lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer. Derfor anbefales en oppfriskningsdose.

Gravide i andre eller tredje trimester er også anbefalt oppfriskningsdose. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før av eller allerede har mottatt en oppfriskningsdose. Det bør ha gått minst fire måneder siden forrige dose. 

Hvem i alderen 18–64 år kan få tilbud om ny oppfriskningsdose?

Personer med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Hvem i alderen 12–17 år kan få tilbud om oppfriskningsdose?

Anbefalingen gjelder ungdom med følgende alvorlige grunnsykdommer:

 • organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Slik bestiller du time

Koronavaksineringen i Gran kommune foregår på følgende steder:

 • Apotek 1 i Brandbu for alle som er tolv år og eldre
 • Apotek 1 i Gran for alle som er tolv år og eldre

Du kan bestille time via lenkene under:

På Apotek 1 i Brandbu tilbys også drop-in-vaksinering hver dag klokka 09.00–15.00. Det betyr at du ikke trenger å bestille time på forhånd.

Hvis du skal bestille time til et barn i aldersgruppen fem–elleve år kan du ta kontakt med helsestasjonen.

Vi tilbyr vaksinering til voksne med Nuvaxovid på Gran rådhus. Hvis du vil bestille time kan du ringe telefon 90 10 58 32 eller 46 90 36 81 (mandag–fredag klokka 10.00–14.00). Når du ringer får du beskjed om tidspunkt for neste planlagte vaksinering, eller vi blir enige om et tidspunkt. Her kan det være noe ventetid, så bestill time i god tid.

Trenger du hjelp med timebestillingen? 

Ring Apotek 1 Brandbu på telefonnummer 61 31 32 10, telefonen er åpen mandag–fredag klokka 09.00–17.00.

Ring Apotek 1 Gran på telefonnummer 61 31 32 60, telefonen er åpen mandag–fredag klokka 09.00–19.00.