Den nye hovedledningstraseen er totalt ca. 1500 meter lang og vil gå fra Plassbakken til Øvre Teslo. I forbindelse med anlegget skal det også bygges nytt høydebasseng og trykkøker for vann.

Anlegget er nylig startet opp og er planlagt å være satt i drift i slutten av mars neste år. Det er lokal entreprenør - Åsmund Pettersen & Sønn, som står for utførelsen av anlegget.

I perioden vil innbyggere i Kjølvegen oppleve anleggsaktivitet og økt trafikk i området.

Her kan du se kart over området