På grunn av arbeidet vil hele eller deler av veger i området bli stengt i perioder. Vi setter da opp skilter for omkjøring, slik at du kan finne fram dit du skal.

Hvorfor bytter vi vann- og avløpsledninger?

Dagens vann- og avløpsledninger i Movegen er fra 1960-tallet. Derfor er det nå behov for å få skiftet ut ledningene. 

Nye vann- og avløpsledninger vil gi et mer stabilt tilbud, med lavere risiko for ledningsbrudd og feil.

Kart som viser traseen hvor Gran kommune skal legge nye vann- og avløpsledninger, i området rundt Movegen på Jaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor og når starter arbeidet?

Vi starter arbeidet i midten av april 2023 og vil holde på fram til vår/sommer 2024. 

Slik vil arbeidet foregå:

  • Vi starter nederst i Movegen, der fortauet slutter i dag.
  • Derfra graver vi oppover i Movegen, opp til Lindheim borettslag.
  • Videre endrer traseen og går videre mot det kommunale høydebassenget i Nysetvegen.

I tillegg skal vi skifte en vannkum øverst i Sætergutua. Dette varsler vi om og skilter med stengt veg når det nærmer seg.

Slik vil du merke arbeidet

I første omgang vil vi legge opp provisorisk vannforsyning til deg som bor i området der vi starter arbeidet. Etter hvert vil vi stenge vegen for gjennomkjøring. Da vil vi merke omkjøring for kjøretøyer med skilter. Myke trafikanter som gående og syklende vil bli ledet forbi arbeidsområdet. 

Du vil oppleve at det blir noe støy og anleggstrafikk i området under arbeidet.

Vi vil også måtte stenge vannet ved noen anledninger, men kurs for korte perioder om gangen. Du som bor i området vil få informasjon om dette i forkant, som en melding på telefonen din. 

Vi beklager alle ulemper dette arbeidet får for deg som bor i området.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss:

  • Gran kommunes innbyggersørvis på telefon 61 33 84 00, mandag–fredag klokka 10.00–14.00
  • Morten Pettersen, vann og avløp, på telefon 97 06 68 92 eller e-post til morten.pettersen@gran.kommune.no 
  • Brødrene Eidsand A/S (utførende entreprenør), på telefon 92 43 34 12/47 47 32 76, eller e-post til pahoff@eidsand.no 
  •