Årsaken er at vegen, mellom Falang bru og Kittelsrud, skal gjøres klar til asfaltering. 

Dette er et langt strekke, derfor vil arbeidet vare en stund. Vegen skal, etter planen, være ferdig i løpet av seks til åtte uker.