Hvem kan søke?

Grupper, lag og organisasjoner som driver, eller ønsker å starte tilbud for barn og ungdom under 18 år kan søke om penger.

Dette vedtok Gran ungdomsråd i møte 25.08.11. Siden da har rådet hvert år disponert 25.000 kroner til slike formål.

Slik søker du

Søknadsfristen er 26. november. Her finner du søknadsskjemaet.

I søknaden blir du bedt om å beskrive tiltaket, hvem som søker, hvordan tiltaket skal finansieres og hvor mye penger du søker om.

Søknaden sendes til soknad@unghadeland.no