Barn under ti år

  • Lett rennende nese, som er vanlig høst- og vinterstid, er greit så lenge barnets almenntilstand ellers er god og det ikke er tegn til feber, hoste eller halsvondt. Barn i barnehage- og barneskolealder med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand, behøver derfor ikke å holdes hjemme eller testes. Det samme gjelder kjente symptomer på kjent allergi.
  • Hvis du har et barn som våkner med feber og ikke er i form, må barnet være hjemme og det bør testes for covid-19. Ta kontakt med legevaktens testtelefon 91 11 05 80 mellom klokka 10.00–20.00.
  • Ved milde luftveissymptomer uten feber og hoste, kan dere se an tilstanden hjemme i to dager. Dersom barnets tilstand ikke bedres, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten at testing gjennomføres.
  • Dersom barnet har hatt en luftveisinfeksjon kan barnet komme tilbake til barnehage eller skole, så lenge allmenntilstanden er god, selv om barnet fortsatt har noen restsymptomer som snørr (uansett farge) og hoster av og til. Slike symptomer er vanlig i tiden etter luftveisinfeksjon hos mindre barn. Dette gjelder så lenge symptomene kan knyttes til den luftveisinfeksjonen barnet har hatt, og de ikke er nye eller økende.
  • Ved negativ test og barnet føler seg bra, selv om det har restsymptomer som tett nese og lett hoste kan barnet være tilbake på skole og i barnehage dagen etter.
  • Ved feber skal man alltid være hjemme.

Les mer på:

https://helsenorge.no/koronavirus/barnehager-og-skoler

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/#naar-du-har-akutt-luftveisinfeksjon

Barn over ti år og voksne

  • Covid-19 har ofte følgende symptomer: Feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse.
  • De som testes skal være hjemme til de har fått testsvar. 
  • Ved negativ test og du føler deg bra, selv om du har restsymptomer som tett nese og lett hoste, kan du også gå tilbake på jobb eller skole dagen etter.
  • Alle med positiv test skal i isolasjon.

Informasjon om testing

Hvis det er grunn til å mistenke smitte av covid-19, for eksempel fordi et barn eller en voksen har fått luftveissymptomer etter reise i utlandet eller annet sted i Norge med mye smitte, bør vedkommende testes.

Du kan høre råd om forkjølelse og testing fra assisterende helsedirektør Espen Nakstad på tv2s nettsider: https://www.tv2.no/a/11598496/

I Gran foregår testing utenfor legevaktens lokaler i nødetatsbygget. Ved mistanke om smitte, ring legevaktens koronatelefon 91 11 05 80 mellom klokka 10.00–20.00 for å bestille test. Du må bestille time på forhånd.

2020-08-11-flytskjema (1).jpg