Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nødnummer og krisetelefoner

På denne siden finner du en oversikt over hvor du kan ringe dersom en krise oppstår.

Nødnumre

BRANN: 110
POLITI: 112
AMBULANSE: 113

Krisetelefoner

Vakttelefon for vann og avløp
akutt, kveld og helg 
Tlf: 902 13 290

Vakttelefon for brøyting og strøing
akutt, kveld og helg 
Tlf: 409 09 955

Septiktømming, Norva24
akutt, kveld og helg 
Tlf: 32 17 13 90

Gran barneverntjeneste
mandag–fredag, klokka 08.00–15.45
Tlf: 409 15 929

Barnevernvakten i Gran (Gjøvik interkommunale barnevernvakt)
mandag–fredag, klokka 15.45–08.00
Tlf: 61 18 95 44

Alarmtelefonen for barn og unge
døgnbemannet telefon 
Tlf: 116 111

Krise- og kompetansesenteret Etnedal, Gran, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Lunner, Modum, Nord-Aurdal, Ringerike, Sigdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre
døgnbemannet telefon
Tlf: 32 17 06 90

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, og deres pårørende døgnbemannet telefon
Tlf: 800 57 000

Ungdomstelefonen, for spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet
mandag–fredag, klokka 18.00–22.00
Tlf: 400 00 777

Giftinformasjonen
døgnbemannet telefon 
Tlf: 22 59 13 00

Mental Helses hjelpetelefon
døgnbemannet telefon
Tlf: 116 123

Vern for eldre
døgnbemannet telefon
Tlf: 800 30 196

 

Nyttige nettsider

113 Førstehjelp - her finner du informasjon og oversikt over alt innen livreddende førstehjelp.

Branntips - her kan du melde fra om din bekymring for egen eller andres brannsikkerhet.

På nettportalen kriseinfo.no får befolkningen informasjon fra ansvarlige myndigheter på nasjonalt nivå i en krise eller uønsket hendelse.