Vi trenger fortsatt nasjonale tiltak. Det opplyser regjeringen i en pressemelding 13. januar. De forventer høye smittetall i ukene som kommer, men som samfunn tåler vi viruset bedre og regjeringen kan derfor innføre flere lettelser.

Du kan lese pressemeldingen på regjeringens nettsider. 

Avstand, sosial kontakt og munnbind

Råd​​

 • Alle bør holde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Anbefalingen om en meters avstand gjelder ikke for barn i barnehage- og barneskolealder. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte, bør skjerme seg.
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.
 • Barnehagebarn og barneskoleelever (egen kohort) er unntatt fra anbefalingen om antallsbegrensning
 • Alle bør tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har totalt sett.
 • Treff andre utendørs når det er mulig. 
 • Unngå håndhilsing.
 • Unngå å bruke kollektivtransport hvis det er trengsel.
 • Ha god ventilasjon/lufting i situasjoner der du oppholder deg i samme rom med personer utenom husstanden.

Regler

 • Du skal bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
 • Munnbindpåbud gjelder også på innendørs arrangement, i bibliotek og i museum. (Nytt)
 • Påbud om munnbind gjelder ikke mens man sitter ved et bord på serveringssted, eller inntar mat eller drikke sittende.
 • Påbud om munnbind gjelder ikke barn og unge under tolv år, og andre som ikke bør bruke munnbind av helsemessige årsaker.

Organiserte fritidsaktiviteter

Råd for barn og unge (Nytt)

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt.
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs er omtrent 20 personer, eller etter klasse/kohort.
 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig.

Råd for voksne (Nytt)

 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand.
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

Råd for alle

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs, så langt det er mulig.

Skoler, barnehager og SFO (gjelder fra midnatt natt til 15. januar)

Råd

 • Nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen. (Nytt)
 • Nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen. (Nytt)
 • Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.

Regler (Nytt)

 • Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO.
 • Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på rødt i videregående skoler
 • Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
 • Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen. Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå.
 • Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning. Det er forbehold om at generelle smittevernråd følges: lufting, avstand og være hjemme ved symptomer. Les mer om smitteverntiltak for høyere utdanning på regjeringens nettsider.

Arbeidsliv

Råd

 • Du bør holde minst en meter avstand til andre.
 • Du bør bruke munnbind hvis det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Regler

 • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. (Nytt)
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.
 • Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Du kan lese mer om reglene for munnbind i avsnittet "Avstand, sosial kontakt og munnbind".​

Arrangementer og sammenkomster (oppdatert 24.01.22)

Råd

Regler for offentlige arrangementer der det er flere enn 200 innendørs eller flere enn 500 utendørs:

 • Maks 50% av besøkskapasiteten kan utnyttes
 • Minst to meters avstand mellom kohortene hele tiden
 • Hver kohort skal ha tilgang til separate toalettfasiliteter og ha egne områder for eventuelle tilbud om garderober og servering. 

Regler for offentlige arrangementer utendørs:

 • uten faste tilviste plasser: Maks 200 personer
 • med faste tilviste plasser: Inntil 3 000 personer, fordelt i kohorter på inntil 500 personer
 • Utendørs arrangementer tilknyttet organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan skje uten antallsbegrensning for deltakere og med et nødvendig antall voksne.

Regler for offentlige arrangementer innendørs:

 • Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
 • Med faste tilviste plasser: Inntil 1 500 personer, fordelt i kohorter på inntil 200 personer.

Regler for private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, i leide eller lånte lokaler:

 • innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund
 • utendørs: Maks 50 personer

Regler som gjelder arrangementer både innendørs og utendørs:

 • Skjenkestopp er klokka 23.00. Arrangør skal blant annet sørge for at alle kan holde minst en meter avstand.
 • Arrangøren skal gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og bør følge disse.
 • Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for en smittevernfaglig gjennomføring.

Serveringssteder

Råd
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.
Regler
 • Skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet. (Nytt)
 • Skjenking skal skje ved bordene. (Nytt)
 • Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet.
 • Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

Butikker, bibliotek, treningssentre og mer

Råd

 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for blant annet treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.

Regler

 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller og liknende kan holde åpent for maks 20 personer ved innendørs gruppetrening. (Nytt)
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende. Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst en meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.​

Karantene (oppdatert 26. januar)

Regler for nære nærkontakter

 • Du trenger ikke å gå i karantene, hvis du i stedet tester deg daglig i fem døgn etter siste nærkontakt med den smittede.
 • Hvis du ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden, kan du teste deg daglig i elleve døgn (seks døgn i den smittedes isolasjonsperiode + fem døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
 • I tillegg til å følge testregime anbefales du å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i ti døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om munnbind gjelder ikke barn under tolv år, skolebarn over tolv år når de er på skolen og de som ikke kan bruke munnbind av medisinske årsaker.
 • Følg med på symptomer hele perioden. Får du symptomer? Bli hjemme og test deg.
 • Hvis du ikke følger testregimet, må du være i karantene i ti døgn. Du kan da eventuelt teste deg ut av karantene ved negativ test tatt tidligst sju døgn etter siste nærkontakt.

Regler for øvrige nærkontakter

 • Du som er øvrig nærkontakt har ikke karanteneplikt, men du anbefales å teste deg tre dager etter nærkontakten med en smittet.
 • Ta en ny test to dager senere (på dag fem etter nærkontakten). 
 • Vær ekstra oppmerksom på symptomer i ti dager etter nærkontakten.
 • Får du symptomer på koronavirus? Bli hjemme og test deg.