I en overgangsperiode vil skolene ha tilgang til sine gamle nettsider. Vi jobber i tida framover med å overføre den viktigste informasjonen fra de gamle nettsidene over til de nye. Mye er allerede på plass og mer informasjon vil komme på plass snart.

Over 300 svarte på undersøkelse

Tidligere i år sendte vi ut en spørreundersøkelse til alle foresatte via Transponder. Over 300 personer svarte på undersøkelsen og resultatet er brukt i arbeidet med de nye nettsidene.

Noe av det som kom fram i undersøkelsen var at de fleste bruker skolens nettside for å

 • logge inn i Zokrates, Visma og lignende verktøy
 • se skoleruta
 • finne informasjon om skolen
 • finne kontaktinformasjon
 • lese nyheter fra skolehverdagen

På spørsmål om hva en savner på skolens nettside, gikk følgende svar igjen:

 • Nettsiden burde være mer tilpasset bruk på mobiltelefon.
 • Nettsiden er lite oversiktlig og vanskelig å bruke.
 • Informasjon om skoleskyss burde være lettere tilgjengelig.
 • Informasjon om SFO og ferie-SFO burde være lettere tilgjengelig.
 • Timeplanen burde være lettere å finne.
 • Flere nyheter fra skolehverdagen hadde vært fint.
 • Aktuelle skjemaer bør være lettere tilgjengelig.
 • Siden med informasjon om ansatte og kontaktinfo bør oppdateres oftere.
 • Praktisk informasjon om skolestart hadde vært nyttig.

Takk til deg som tok deg tid til å svare på undersøkelsen. Dette har vært nyttige tilbakemeldinger for oss. 

 

Har du innspill?

Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere og forbedre skolenes nettsider. Derfor er det viktig for oss å få tilbakemeldinger fra deg som bruker nettsidene. 

For å gi oss innspill, svar på undersøkelse her!