Godkjente boenheter får et bunnfradrag på 50 000 kroner. Det kontorjusteres opp ti prosent av det opprinnelige takstgrunnlaget i 2023.

Nye takster er vedtatt av Sakkyndig nemnd eiendomsskatt.

Takstene legges ut til offentlig gjennomsyn

Gran kommune legger alle vedtatte takster/lister for eiendomsskatt ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra og med 1. mars 2023. Skattelista finner du på vår nettside her.

Du kan klage

Du kan klage på den fastsatte taksten for eiendomsskatt i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt. Da kan du ikke ha klaget på samme grunnlag tidligere år.

Send klagen skriftlig til Gran kommune innen 1. april 2023, via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller i post til Gran kommune, postboks 41, 2714 JAREN.