Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsarkiv

Randsfjorden sett fra Bleiken.

Nå kan bønder ved Randsfjorden få gratis rådgivning om vannmiljø

Mange gårdbrukere er opptatt av det lokale vannmiljøet i vann og vassdrag i nærheten av gården. Det kan være vanskelig å finne gode vannmiljø-tiltak og tilskuddsordninger på egenhånd. Nå kan gårdbrukere melde sin interesse og få gratis rådgivning gjennom prosjektet Vannområde Randsfjorden.

Kurs i gjødslingsplanlegging

Landbruksontoret for Hadeland inviterer til kurs i gjødslingsplanlegging, 1. og 6. november på Gran rådhus.

Vannprøver fra vann og bekker på Hadeland sommeren 2018

Gjennom sommeren er det tatt jevnlige vannprøver i 32 ulike vann over hele Hadeland, samt i flere bekker. Dette gjøres i samarbeid mellom Fylkesmannen i Oppland, Landbrukskontoret for Hadeland, Vannområde Randsfjorden og Randsfjordforbundet, for å øke kunnskapen vår om tilstanden i våre vann og vassdrag.

Kurs i praktisk HMS-arbeid

Norsk Landbruksrådgivning Innlandet arrangerer kurs i praktisk HMS-arbeid på Hadeland, med oppstart 17. oktober.

Husdyrgjødsel kan spres på eng til 1. oktober

På grunn av den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i flere deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet forlenget fristen for å spre husdyrgjødsel uten nedmolding/nedfelling til 1. oktober.