I september flyttet Knut Raknerud og Pål Thorstein Hvattum inn i nytt hjelpemiddellager i Mohagalia 6 på Jaren. Kommunen leier lagerlokalet, som ligger i samme bygg som Jacobsen Maskin og Tess Hadeland. Torsdag 2. desember var det offisiell åpning av lokalene, noe som ble feiret med taler, gløgg og pepperkaker.

– Dette har vi ventet på lenge og vi er veldig glade for at vi er på plass i nytt lager. Lokalet dekker våre behov og vi kan drive mer effektivt enn før. Det merker vi godt allerede, forteller de to hjelpemiddelteknikerne.

Nytt hjelpemiddellager 2021

Knut Raknerud forsynte seg med gløgg under den offisielle åpningen av nytt hjelpemiddellager.Kred.: Kine Vik-Erstad/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune

Trengte mer plass

Tidligere har hjelpemiddellageret vært lokalisert i samme bygg som Marka helse- og omsorgssenter. Her var det trangt og for liten plass, men lagring i ulike rom og etasjer. Det bidro til en nokså tungvinn arbeidshverdag.

Kommunen inngikk avtale om leieforhold i det moderne bygget i Mohagen i august i år. I løpet av september var lageret flytta.

– Vi har flytta lageret mens vi har jobba. Når et hjelpemiddel skulle inn igjen etter å ha vært lånt ut, tok vi det inn i nytt lager, forklarer Knut.

Nytt hjelpemiddellager 2021

September 2021 flyttet kommunens hjelpemiddellager inn i nye, leide lokaler i Mohagen.Kred.: Kine Vik-Erstad/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune

Har cirka 2200 hjemmebesøk i året

Knut og Pål Thorstein samarbeider tett med både fysioterapi- og ergoterapitjenesten, hjemmetjenesten og NAV hjelpemiddelsentral. I lagerlokalet lagres både kommunens og NAVs hjelpemidler. 

At tjenesten hjelper mange innbyggere i løpet av ett år, er det ingen tvil om. Knut og Pål Thorstein er til sammen på om lag 2200 hjemmebesøk per år. 

– Vi har en uforutsigbar hverdag og det er sjelden dagene blir slik vi har planlagt. Akutte saker dukker opp, folk blir utskrevet fra sykehus eller sykehjem og trenger hjelp. Da kaster vi oss rundt for å gi folk hjelpemidlene de trenger.

De hjelpemidlene som lånes ut mest er rullatorer, rullestoler, doforhøyere, dusjstoler og terskel-eliminatorer.