Nå har vi montert nettbrett på alle renholdstraller på Brandbu barneskole. På nettbrettet kan renholderne logge seg inn med egen bruker og få god oversikt over hvilke rom som skal rengjøres og markere de som er ferdig rengjort. Det gjør arbeidshverdagen lettere.

– Dette er en mer moderne måte å jobbe på for oss, sier Menstab Kahsay, renholder i Gran kommune.

Mange fordeler

I tillegg til at renholderne får bedre oversikt over arbeidet sitt, er det flere fordeler med det nye verktøyet. Det opplyser May Kristin Werner, teamleder hos renhold.

– Tidligere har vi printet ut oversiktene over hva som skal vaskes på papir. Siden det varierer fra dag til dag hva som skal vaskes, har dette vært en tungvinn måte å jobbe på, forteller hun. 

Med det nye systemet blir det mindre jobb med å planlegge renholdet og en mer effektiv måte å jobbe på for renholderne selv. I tillegg kan hver renholder legge inn avvik selv, etter behov.

Nettbrett på renholdstraller

Renholdere på Brandbu barneskole er fornøyd med nytt og moderne verktøy. Fra venstre: Tiirhs Weldmaram og Natsnet Hailemichael. Kred.: Kine Vik-Erstad/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune

Kan legge inn renholdsstandard

I systemet finnes det også en mulighet for å legge inn renholdsstandarden renholderne skal jobbe etter. Dette skal vi i Gran ta i bruk etter hvert. 

– Det vil gi oss bedre mulighet til å både vite hvilke krav som gjelder og det blir lettere å gjøre tilsyn og sjekke at vi fyller kravene, forklarer May Kristin.

Foreløpig er systemet tatt i bruk på Brandbu barneskole. Snart skal det innføres ved flere av kommunens bygg. 

– Jeg liker at vi tar i bruk slike tekniske løsninger. Nå har jeg prøvd systemet noen ganger og jeg synes det er veldig lett å bruke, forteller Menstab Kahsay. 

Nettbrett på renholdstraller

Renholdere på Brandbu barneskole er fornøyd med nytt og moderne verktøy: Menstab Kahsay (fra venstre), Le Dieu thuy, Tiirhs Weldmaram og Natsnet Hailemichael. Kred.: Kine Vik-Erstad/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune