Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. april 2021 kl. 16:48

Informasjon om koronavirus

Les mer

Møte i Eldrerådet

Tid og sted: 25.01.2021 kl. 09:00 -
Møtedokumenter
Enkeltsaker
1/21 Orienteringssak om forprosjektet "Kulturarena Gran"
2/21 Plan for biologisk mangfold - Rev. 2
3/21 Årsmelding Gran eldreråd 2020
4/21 Sak utenom sakslista: Orientering om reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5
5/21 Sak utenom saksliste: Orientering om Sagatangen - status etter vedtak i kommunestyret 17.12.2020