Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. april 2021 kl. 16:48

Informasjon om koronavirus

Les mer

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 11.03.2021 kl. 09:00 - Gran rådhus, møterom Granavollen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
9/21 Rebudsjettering av investeringer fra 2020 til 2021, del 1
10/21 Finansrapport 2020
11/21 Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og oppstart av planprosess
12/21 Orientering om Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen – prosjektstatus
13/21 Endring i vertskommuneavtale om krisesentertilbud
14/21 KulturKraften Hadeland - Søknad om prosjektmidler for perioden 2021-2023
15/21 Nedklassifisering (privatisering) av kommunale veger - forslag til offentlig ettersyn
16/21 Forvaltning av kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 2021