Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. april 2021 kl. 16:48

Informasjon om koronavirus

Les mer

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 28.01.2021 kl. 09:00 - Fjernmøte jf. koml § 11-7
Møtedokumenter
Enkeltsaker
1/21 Orientering om Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen – prosjektstatus – oppfølging av vedtak
2/21 Endring i forskrift om politiske godtgjørelser
3/21 Gran kirkelige fellesråd - søknad om tilleggsbevilgning til brannsikring av fem kirker
4/21 Budsjett og økonomiplan 2021-2024 - justering.
5/21 Seniorpolitikk
6/21 Rammer for nedklassifisering (privatisering) av kommunale veger
7/21 Forlengelse av Storgata - grunnerverv / ekspropriasjon
8/21 Forskrift om forebygging av koronasmitte, Gran kommune, Innlandet