Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 14. mai 2021 kl. 11:12

Informasjon om koronavirus

Les mer

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 11.02.2021 kl. 17:00 - Fjernmøte via digital møteplattform, jf. kommuneloven § 11-7
Møtedokumenter
Enkeltsaker
2/21 Referatsaker til kommunestyremøtet 11.02.2021
3/21 Budsjett og økonomiplan 2021-2024 - justering.
4/21 Gran kirkelige fellesråd - søknad om tilleggsbevilgning til brannsikring av fem kirker
5/21 Orientering om Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen – prosjektstatus – oppfølging av vedtak
6/21 Endring i forskrift om politiske godtgjørelser
7/21 Forslag til endringer i reglementet for valgstyret
8/21 Valg av ny kontaktperson for kommunestyret til ungdomsrådet 2019 - 2023
9/21 Valg av medlemmer Gran ungdomsråd 2020 - 2022
10/21 Orienteringssak om forprosjektet "Kulturarena Gran"
11/21 Rammer for nedklassifisering (privatisering) av kommunale veger
12/21 Interpellasjon fra Jul Tore Kittelsrud (Frp) om flytting av Leikvoll barnehage til Grymyr skole

Her kan du se oversikt over varamedlemmer.