Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 22. jan. 2021 kl. 15:47

Informasjon om koronavirus

Les mer

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 16.09.2020 kl. 17:00 - Gran rådhus, møterom Granavollen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
62/20 Referatsaker til kommunestyremøtet 16.09.2020
63/20 Plan for legetjenesten og driftsform ved Sagatangen legekontor. Inndragning av fastlegehjemmel
64/20 Økt opptak av startlånsmidler fra Husbanken
65/20 Nye politivedtekter
66/20 Valg til felles forliksråd Lunner og Gran 2021 - 2024
67/20 Stortingsvalget 2021 - Antall valgdager
68/20 Endring i reglement for kommunestyret om adgang til å gjennomføre fjernmøter
69/20 Forvaltningsrevisjonsrapport: byggesak, oppmåling, brann og redning
70/20 Utredning av framtidig drift av Samferdsel og park
71/20 Oppsigelse av avtale med Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike reiseliv
72/20 Viljeserklæring for samarbeid mellom Gran, Lunner og Jevnaker
73/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd
74/20 Veterinærvaktordningen vaktområde Hadeland - kommunalt tilskudd 2020-2024
75/20 Forvaltning av ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 (Covid-19)
76/20 Mandat for vannområde Leira-Nitelva
77/20 Lokal forskrift om motorferdsel på vann og vassdrag i Gran kommune, med felles bestemmelser for Randsfjorden
78/20 Interpellasjon fra Vemund Viken (Ap) om å flagge på Hadeland Pride