Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 21.02.2019 kl. 17:00 - Gran rådhus, møterom Granavollen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
2/19 Referatsaker til kommunestyremøtet 21.02.2019
3/19 Avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS-avtale) for sosialtjenesten i Lunner og Gran
4/19 Internasjonal strategi - revidering
5/19 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av tiltakslista for 2019
6/19 Søknad om midler for planlegging og gjennomføring av Tour of Norway 2019
7/19 Veteranplan
8/19 Bosetting av flyktninger 2019
9/19 Detaljregulering felt B – Lygna sør hytteområde - sluttbehandling
10/19 Interpellasjon fra Wenche Strand (Ap) om Movegen Fv 50 - strakstiltak
11/19 Interpellasjon fra Wenche Strand (Ap) om gatebelysning Fv 240
12/19 Interpellasjon fra Roger Nyhus (GBL) og Rune Meier (H) om navneendring på idrettshallen i Brandbu
13/19 Tilstandsrapporten for grunnskolen 2017/2018.
14/19 Sak utenom sakslista: Valg av nytt medlem og ny vara til Gran kirkelige fellesråd