Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 29. okt. 2020 kl. 14:43

Informasjon om koronavirus

En ny smittet i Gran kommune torsdag 29.10. Les mer her!

Mistenker du at du er smittet med covid-19? 
Du kan bestille time for test på nett: Bestill koronatest. Du kan bestille til neste dag og ei uke fram i tid.

Les mer

Møte i Kommunestyret - konstituerende møte

Tid og sted: 24.10.2019 kl. 19:00 - Gran rådhus, møterom Granavollen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
1/19 Godkjenning av kommunestyrevalget 2019
2/19 Valg av formannskap for perioden 2019 - 2023
3/19 Valg av ordfører for perioden 2019 - 2023
4/19 Valg av varaordfører for perioden 2019 - 2023
5/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023
6/19 Valg av medlemmer til representantskapet for Innlandet Revisjon IKS for perioden 2019 - 2023
7/19 Valg av planutvalg for perioden 2019 - 2023
8/19 Valg av valgutvalg for perioden 2019 - 2023
9/19 Valg av representanter til KS fylkesmøte i Innlandet for perioden 2019 - 2023
10/19 Valg av representanter til Regionrådet for Hadeland - Interkommunalt politisk råd for perioden 2019 - 2023
11/19 Valg av klagenemnd for perioden 2019 - 2023
12/19 Valg av kommunestyrets kontaktperson i Gran ungdomsråd for perioden 2019 til 2023
13/19 Valg av eldreråd for perioden 2019-2023
14/19 Valg av råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019-2023