Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. april 2021 kl. 16:48

Informasjon om koronavirus

Les mer

Møte i Planutvalget

Tid og sted: 07.04.2021 kl. 09:00 - Fjernmøte via digital møteplattform, jf koml § 11-7
Møtedokumenter
Enkeltsaker
17/21 Referatsaker til møtet i planutvalget 07.04.2021
18/21 Helhetlig plan for Granavollen - orientering om status 7. april 2021
19/21 Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling
20/21 Kirkestallen på Granavollen_Plassering av toalettanlegg