Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. april 2021 kl. 16:48

Informasjon om koronavirus

Les mer

Møte i Planutvalget

Tid og sted: 10.03.2021 kl. 09:00 - Gran rådhus, møterom Granavollen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
6/21 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - sluttbehandling
7/21 Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og oppstart av planprosess
8/21 Kommunedelplan for kultur - til offentlig ettersyn og høring
9/21 Helhetlig plan for Granavollen - orientering om status
10/21 Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt C utleggelse til offentlig ettersyn
11/21 Reguleringsplan for Skogskolejordet - sluttbehandling
12/21 Reguleringsplan for Bildenmoen - Behandling før offentlig ettersyn
13/21 55/28 - Søknad om dispensasjon til å rive båthus og bygge anneks på fritidseiendom
14/21 227/1 - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet - Oppføring av mast og utstyrshytte på Raknerud
15/21 300/1 - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet - Oppføring av mast og utstyrshytte på Hennung
16/21 159/5 - Klagesaksbehandling- Oppføring av telemast og utstyrshytte - Sølvsberget