Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 18. okt. 2021 kl. 13:32

Informasjon om korona

Les mer

Møte i Planutvalget

Tid og sted: 27.01.2021 kl. 09:00 - Fjernmøte jf. koml § 11-7
Møtedokumenter
Enkeltsaker
1/21 Helhetlig plan for Granavollen - orientering om status
2/21 Referatsaker til møtet i planutvalget 27.01.2021
3/21 Plan for biologisk mangfold - Rev. 2
4/21 Reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5 - Behandling før offentlig ettersyn
5/21 Reguleringsplan - Lauvlia Øst - avklaring av planområde