Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. april 2021 kl. 16:48

Informasjon om koronavirus

Les mer

Møte i Valgstyret

Tid og sted: 28.01.2021 kl. 08:30 - Fjernmøte jf. koml § 11-7
Møtedokumenter
Enkeltsaker
1/21 Orientering om høring - gjennomføring av stortings- og sametingsvalget 2021 - forslag til midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven som følge av Covid-19
2/21 Forslag til endringer i reglementet for valgstyret
3/21 Valg av stemmestyreledere, nestledere og medlemmer til stortingsvalget 2021