Kan jeg ikke gå på treningssenter eller familiebading selv om det er få personer der?

 • Treningssentre vil holde stengt.
 • Svømmehaller vil holde stengt. Her er det allikevel noen få unntak: 
  • skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen

Grunnen til at treningssenter må være stengt, er at det er lett for at flere samles og det vil være vanskelig å holde god nok avstand. I tillegg utøver en fysisk aktivitet som vil gjøre at en puster mer enn i andre situasjoner innendørs. Dette gjør smittefaren større.  

Kan barna mine dra på fotball- og håndballtrening, og kan jeg dra på dans?

 • Barn og unge under 20 år kan delta på organisert trening med de som de vanligvis trener med, og der hvor de vanligvis har treningen. 
 • Voksne kan ikke delta på organisert trening eller fritidsaktiviteter. 

Kan jeg delta i fritidsaktiviteter som korps, teater, kor og lignende?

 • Voksne kan ikke delta i fritidsaktiviteter inntil videre.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i fritidsaktiviteter.
 • Forestillinger og konserter som samler mennesker på offentlige steder innendørs er begrenset til 20 personer og må følge regler for arrangementer. 

Hvorfor er det lov med fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år?

 • Her følger vi nasjonale myndigheters tydelige råd om å skjerme barn og unge i forbindelse med innstramminger. Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres. 

Kan barna også spille kamper?

 • Nei, det er stans i organisert kampaktivitet, turneringer, cuper og stevner for barn og unge under 20 år. 

Vi planlegger 80-årslag for mor. Kan vi gjennomføre?

 • Hvis dere skal ha laget hjemme, kan dere være inntil 10 personer. 
 • Hvis dere skal ha laget på et forsamlingslokale med faste sitteplasser, kan dere være inntil 20 personer. 

Kan vi feire barnebursdag?

 • Ja, det kan dere, men med maksimalt ti personer som i private sammenkomster. Vi har ikke unntatt kohorter fra skolene eller barnehagene i forbindelse med private sammenkomster.

Er spisesteder åpne, og har de lov til å skjenke alkohol?

 • Ja, spisesteder kan holde åpent, og de har lov til å skjenke alkohol, men bare fram til kl. 22.00.

Kan jeg gå på jobb som vanlig, eller må jeg jobbe hjemmefra?

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Kan barn og ungdom fortsatt gå på skolen og i barnehagen?

Skal lærere og elever bruke munnbind på skolen?

 • Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler ikke å bruke munnbind på skolen, hverken for elever eller ansatte. Bakgrunnen for dette er at det ikke er holdepunkter for at barn har en viktig rolle i smittespredning, og at barn har vanskeligere for å bruke munnbind riktig. Du kan lese mer om dette i smittevernveilederen for skolene.
 • Skolene bør likevel ha munnbind tilgjengelig hvis elever eller ansatte blir syke når de er på skolen, og det ikke er mulig å holde avstand.
 • Ansatte med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 kan ta kontakt med sin fastlege og arbeidsgiver om det er behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Må jeg bruke munnbind alle steder når jeg er ute blant andre?

 • I taxi, på kollektivtransport, og på serveringssteder med skjenkebevilling må du bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under tolv år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 
 • Du må i tillegg bruke munnbind der du ikke kan holde minst en meter avstand til andre. 

Hvor lenge varer tiltakene?

Forskriften med nye tiltak ble vedtatt 10. november og gjelder inntil videre. 

Hvorfor er det to meter avstandsgrense noen steder og en meter andre steder?

 • Når du skal handle på butikken er det ditt ansvar å holde minimum en meter avstand og bruke munnbind når avstand på en meter ikke kan overholdes. Butikkene sitt ansvar er å ikke ha for mange kunder i butikken samtidig, og de skal sørge for at de som er til stede har mulighet til å holde to meter avstand til hverandre.