Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Om brannvesenet

Lunner – Gran brann og redning forebygger og besørger beredskap mot brann og ulykker i Lunner og Gran. Brannvesenet består av 13,3 årsverk fordelt på 13 heltidsansatte og 34 deltidsansatte.

Lunner og Gran kommuner har inngått avtale om felles brann- og ulykkesberedskap etter vertskommunemodellen, der Gran kommune er vertskommune. Utgifter fordeles etter innbyggerantall ved årsskifte.

Beredskap

Lunner – Gran brann og redning skal ha en beredskap som kan håndtere omfattende branner og ulykker. Vi har en dagkasernering på fem mann på hovedstasjonen som ligger tilknyttet Gran sentrum som besørger beredskapen innenfor normal arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid har vi fire vaktlag i dreiende vaktordning. Hvert vaktlag består av overordnet vakt, utrykningsleder og fem brannkonstabler, som er fordelt på brannstasjonene på Roa, Gran og Brandbu.

I tillegg har vi ti brannkonstabler tilknyttet stasjonen på Bjoneroa. Disse er ikke i en fast vaktordning, men rykker ut dersom de er tilgjengelig.

Lunner – Gran brann og redning har bistandsavtale med samtlige nabobrannvesen, slik at vi kan be om ekstra ressurser ved behov eller bistå andre brannvesenet.

Forebyggende arbeid

Brannforebyggende avdeling er en pådriver for god brannsikkerhet. Forebyggende virksomhet kan være alt fra befaring og tiltak mot risikoobjekter til kontroller/tilsyn i boliger. Forebyggende avdeling skal drive informasjon mot virksomheter og kommens befolkning på hvordan de selv kan forebygge mot brann eller ulykker.

Dette gjøres ved:

  • Føre tilsyn med særskilte brannobjekt
  • Tilsyn og feiing av fyringsanlegg
  • Forebygge brann og andre ulykker.
  • Forebyggende informasjons- og motivasjonstiltak
  • Generell saksbehandling (fyrverkerisøknad, bålbrenning, ildstedsmelding m.m.)

Feiing og tilsyn

Gå til siden for feiing og tilsyn

Sturla Bråten 
Brannsjef
sturla.braten@gran.kommune.no
Tlf: 900 81 667

Per Ansgar Østby
Leder beredskap / varabrannsjef
per.ansgar.ostby@gran.kommune.no
Tlf: 900 88 926