Hopp til hovedinnholdet på siden

Om SFO

SFO er et tilbud først og fremst til elever i 1. - 4. trinn. Også elever med spesielle behov på  5.- 7. trinn kan få plass i SFO.

Alle som søker innen fristen 1. mars får plass.

Skolefritidsordningen skal gi barn frihet, mulighet til å påvirke selv og styre sin egen hverdag under voksnes omsorg, tilsyn og tilgjengelighet. SFO skal ikke ha et fast program, men være fleksibel og åpen for gode opplevelser, ro og hvile, lek og læring i samspill med andre barn.

Det er skolefritidsordning ved alle kommunens barneskoler. Skolene vil kunne gi mer informasjon om skolefritidsordningen på sin skole.

Ordningene drives etter kommunale retningslinjer utarbeidet i tråd med opplæringsloven.

Heidi Alfstad

konsulent, skole
heidi.alfstad@gran.kommune.no
Tlf: 90 74 60 39

Hilde Laderud

enhetsleder skole
hilde.laderud@gran.kommune.no
90 78 40 63